Pożytek Publiczny

Czyli organizacje, które warto wspierać.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI"

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: OS. STARE ŻEGRZE 79 /21
61-249 POZNAŃ woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7822243287
REGON: 63429853700000
Wpis do KRS: 2002-03-26
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !