Pożytek Publiczny

Czyli organizacje, które warto wspierać.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: REPUBLIKAŃSKA 19
04-404 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 9521276086
REGON: 01013817900000
Wpis do KRS: 2001-05-24
Więcej informacji: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !