Pożytek Publiczny

Czyli organizacje, które warto wspierać.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WITCZAKA 5
44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6332005077
REGON: 27673083600000
Wpis do KRS: 2001-03-28
Więcej informacji: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !